دسته: دستگاه های اسپرسوساز بیزرا

اقساطی

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو تک گروپ بیزرا مدل BZ10
اقساطی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اقساطی

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو تک گروپ اهرمی بیزرا مدل B2016 AL LEVER
اقساطی

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو سه گروپ بیزرا مدل B2016
اقساطی

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اقساطی

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو تک گروپ بیزرا مدل ARCADIA DE PID
اقساطی

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو دو گروپ بیزرا مدل ARCADIA DE PID
اقساطی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو مولتی بویلر بیزرا مدل ویکتوریا
اقساطی

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اقساطی

۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

با ما در ارتباط باشید

درخواست مشاوره رایگان