دسته: اسپرسوساز

اسپرسو تک گروپ بیزرا مدل BZ10

۹۲,۵۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرسو دو گروپ بیزرا مدل ARCADIA BREWING PROFILE 2GR

۵۸۱,۳۹۵,۱۰۰ تومان۵۹۵,۴۲۳,۴۰۰ تومان

اسپرسو دو گروپ بیزرا مدل B2016

۱۸۲,۳۶۷,۹۰۰ تومان

۱۹۳,۲۷۸,۸۰۰ تومان

اسپرسو مولتی بویلر بیزرا مدل ویکتوریا

۵۸۱,۳۹۵,۱۰۰ تومان۵۹۵,۴۲۳,۴۰۰ تومان

اسپرسو سه گروپ بیزرا مدل B2016

۲۳۲,۲۴۶,۳۰۰ تومان

اسپرسوساز اتوماتیک BIEPI Atena-UP

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسوساز بی پی MC-1PRO

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسوساز بی پی MC-1PRO3GR

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسوساز بی پی مدل MC-E

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسوساز بی پی مدل MC1

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دسته: اسپرسوساز

با کارشناسان ما در ارتباط باشید