دسته: اسپرسوساز

اسپرسوساز دو گروپ رویال TECNICA 2
اقساطی

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اقساطی

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو تک گروپ بیزرا مدل BZ10
اقساطی

تماس بگیرید

اقساطی

۸۰۲,۷۳۰,۵۰۰ تومان

اسپرسو سه گروپ بیزرا مدل B2016
اقساطی

۲۳۲,۲۴۶,۳۰۰ تومان

اقساطی

تماس بگیرید

اسپرسو دو گروپ بیزرا مدل ARCADIA DE PID
اقساطی

۲۴۳,۱۵۷,۲۰۰ تومان

اسپرسو دو گروپ بیزرا مدل ARCADIA BREWING PROFILE 2GR
اقساطی

۵۸۱,۳۹۵,۱۰۰ تومان۵۹۵,۴۲۳,۴۰۰ تومان

اسپرسو مولتی بویلر بیزرا مدل ویکتوریا
اقساطی

۵۸۱,۳۹۵,۱۰۰ تومان۵۹۵,۴۲۳,۴۰۰ تومان

اقساطی

۲۱۱,۹۸۳,۲۰۰ تومان

درخواست مشاوره رایگان