برای راه اندازی بستنی فروشی چقدر سرمایه لازمه!!؟؟

برای راه اندازی بستنی فروشی چقدر سرمایه لازمه!!؟؟این روزها که تب تاسیس آبمیوه و بستنی فروشی داغ شده کلی سوال های ریز و درشت به ایمیل و دایرکت اینستا می اومد که چطور بستنی فروشی راه اندازی کنیم، یا برای