دستگاه قیفی قسطی

قیفی لبه رنگی همزن دار قیفی تلمیکس چکی تلمیکس
اقساطی

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه قیفی نیکنام tm1600 سه فاز لوازم دستگاه قیفی
اقساطی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

با ما در ارتباط باشید