تجهیزات ارزان آبمیوه و بستنی فروشی

دستگاه قیفی نیکنام دلارام تک فاز
اقساطی

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه قیفی نیکنام دلارام تک فاز
اقساطی

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه قیفی نیکنام دلارام تک فاز
اقساطی

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه قیفی لبه رنگی تلمیکس
اقساطی

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه قیفی نیکنام دلارام تک فاز
اقساطی

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قاشق بستنی کفگیری

۵۰۰,۰۰۰ تومان

خروسک دستگاه قیفی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

با ما در ارتباط باشید